مستندات قرآنی وگونه‌شناسی احادیث «بَابُ فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» اصول کافی

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : فریبا صادقی دوست
پديدآورنده : مسعود حسن زاده گلشانی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

در این مقاله،‏ مستندیابی قرآنی و گونه شناسی «بَابُ فَضْلِ الْإِیمَانِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْیقِینِ عَلَی الْإِیمَانِ» اصول کافی بررسی شده است. یافتن مستندات،‏ مبتنی بر ریشه‌دار بودن کلمات اهل‌بیت:در قرآن،‏ ارائه شده و شناسایی گونه‌ها نیز ضمن ارائه طبقه‌بندی روایات،‏ نحوهٔ ارتباط این فرمایشات با آیات استنادی را روشن می‌نماید. جهت یافتن مستندات قرآنی،‏ افزون بر جستجوی آیات از قرآن،‏ از دیگر منابع همچون شروح کافی و معاجم موضوعی یاری جسته و سپس گونه‌های روایات باب،‏ تبیین و تحلیل شده است. در این نوشتار،‏ روایات مورد پژوهش در سه بخش بررسی شده‌اند که عبارتند از: برتری ایمان بر اسلام،‏ برتری تقوی بر ایمان و برتری یقین بر ایمان و تقوی. مستندات این بخش‌ها به ترتیب در آیات «حجرات/14،‏ 15 و ...»،‏ «آل‌عمران/102،‏ 130 و ...» و «انعام/75،‏ بقره/260 و ...» انعکاس یافته است. گونه‌های روایات باب نیز از نوع مستفادی است.

کلیدواژه‌های مقاله :گونه‌شناسی ، یقین. ، ایمان ، مستندیابی ، تقوی