تاريخ : یکشنبه 1395/4/13
کد خبر: 52256

«تفسیر نهج البلاغه» نوشته ی « مصطفی دلشاد تهرانی»

انتشارات سمت « تفسیر نهج البلاغه» به قلم « مصطفی دلشاد تهرانی» را چاپ و روانه ی بازار کتاب کرد.

به گزارش خبرنگار کتاب شبستان ، نهج البلاغه گنجینه اي بس گران سنگ در میراث فرهنگی و تمدنی بشر به شمار می رود و دریاي آموزه ها و معارف دینی است .

این اثر گرانبها که گزیده اي از مطالب به یادگار مانده از امیر مؤمنان علی (ع) است، در سال ۴۰۰ هجري به دست ابوالحسن محمد بن حسین بن موسوي (شریف رضی) ، درگذشته به سال ۴۰۶ هجري، طی شانزده سال به سبکی زیبا تألیف شده است.

نهج البلاغه فقط یک کتاب نیست، بلکه کتابخانه اي از آموزه ها و معارف گوناگون و متنوع، آن هم در اوج بلاغت و فصاحت است، به طوري که امکان مطالعات گسترده و عمیق را در بسیاري از عرصه هاي معرفتی فراهم می سازد. این کتاب که گویا به مصداق ترجمانی از قرآن کریم است، در بسیاري از موضوعات راهنما و راهگشاست.

کتاب حاضر، با نگاه به موضوعات اساسی نهج البلاغه و نیز با توجه به سه شرح مهم بر آن، سامان یافته است و در آن، هدف هایی چون آشنایی با نهج البلاغه و شناخت مهم ترین مباحث آن، آگاهی از روش سه شارح برجستۀ نهج البلاغه در شرح خود یعنی ؛ ابن ابی الحدید معتزلی، ابن میثم بحرانی و محمدجواد مغنیه، و نیز آشنایی با روش شرح تجزیه اي نهج البلاغه دنبال شده است.

این کتاب در پنج بخش تنظیم شده که عناوین آن  عبارت اند از: «بخش اول: ویژگی های کلّی نهج‌البلاغه» ، « بخش دوم: چهره ادبی و تاریخی نهج‌البلاغه» ، « بخش سوم: چهره کلامی و اعتقادی نهج‌البلاغه» ، « بخش چهارم: چهره تربیتی و اجتماعی نهج‌البلاغه» ، « بخش پنجم: تفسیر تجزیه‌ای نهج‌البلاغه».

گفتنی است در کتاب حاضر ، مطالب نهج البلاغه، محور بحث قرار داده شده است؛سپس این مطالب به روش تشکیل خانوادة حدیث و با تنقیح، تکمیل یافته وآموزه هاي آن، دسته بندي شده است و با جهت گیری هایی که در تدوین آن دنبال شده است، می توان از این اثر به عنوان منبعی درسی نیز استفاده کرد.

کتاب «تفسیر نهج البلاغه» را انتشارات سمت در ۵۷۶ صفحه و بهای ۲۴ هزار تومان چاپ کرده و به بازار کتاب فرستاده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :