وداع با ماه مبارک رمضان - صفحه 2

فصل اوّل : وداع با ماه رمضان

1 / 1

وداع با ماه در آخرين جمعه آن

۳۲۲.فضائل الأشهر الثلاثة ـ به نقل از جابر بن عبد اللّه انصارى ـ :در آخرين جمعه ماه رمضان ، خدمت پيامبر خدا رسيدم. چون مرا ديد ، به من فرمود: «اى جابر! اين آخرين جمعه ماه رمضان است. با آن خداحافظى كن و بگو:
خداوندا! آن را آخرين روزه دارىِ ما در اين ماه قرار مده ، و اگر چنين قرار دادى ، مرا آمرزيده قرار بده و محرومم مگردان! .
هر كس چنين بگويد ، به يكى از دو نيكى مى رسد: يا به ماه رمضان آينده مى رسد ، يا به آمرزش و رحمت خدا نايل مى شود».

1 / 2

وداع با ماه در آخرين شب آن

۳۲۳.الإقبال:بدان كه وقت وداع با ماه روزه را از يكى امامان عليهم السلام ، از كتابى كه در آن سؤال هاى گروهى از بزرگان اصحاب است ، روايت كرده ايم. امام عليه السلام پس از سؤال ، پاسخ را نگاشته است. عين لفظ آنچه يافته ايم ، اين است:
«وداع با ماه رمضان ، كِى است؟ اصحاب ما اختلاف دارند. برخى گويند: در آخرين شب اين ماه است. و بعضى گويند: در آخرين روز آن ، آن گاه كه هلال شوّال ديده شود.
پاسخ : عمل در ماه رمضان ، در شب هاى آن است. وداع هم در آخرين شب آن است. پس اگر بيم دارد كه ماه كم باشد ، در دو شب ، وداع كند».

صفحه از 27