شب عید فطر

پرسش :

آداب شب عید فطر کدام اند؟پاسخ :

یک. غسل کردن: روايت شده كه قبل از غروب شب عيد فطر، غسل شود، آن گاه كه می دانیم آن شب، شب عيد است.[۱]

دو. نماز خواندن: هر كس در شب عيد فطر، دو ركعت نماز بخواند، از خداى متعال چيزى درخواست نمی كند، مگر آن كه خداوند به او عطا می كند.[۲]

سه. زيارت امام حسين(ع): هر كس در يك شب از سه شبِ عيد فطر، عيد قربان و نيمه شعبان، قبر حسين(ع) را زيارت كند، خداوندْ گناهان گذشته و آينده اش را می آمرزد.[۳]

چهار. شب زنده دارى: هر كس دو شب عيد [فطر و قربان] را به خاطر پاداش خدا به عبادت بپردازد، در آن روز كه دل ها می ميرند، دل او نمی ميرد.[۴]

پنج. دعا کردن: اى صاحب شُكوه و بزرگوارى، اى برگزيننده و ياور محمّد! بر محمّد و خاندانش درود فرست و هر گناهى را كه مرتكب شده ام و آن را فراموش كرده ام، امّا نزد تو در كتابى روشن ثبت است، بيامرز![۵].[۶]


[۱]. ر.ک: الإقبال، ج ۱، ص ۴۵۷.

[۲]. ر.ک: تهذیب الأحکام، ج ۳، ص ۷۱ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳]. ر.ک: تهذیب الأحکام ، ج ۶، ص ۴۹ (از امام صادق(ع)).

[۴]. ر.ک: ثواب الأعمال، ص ۱۰۱ (از پیامبر خدا(ص)).

[۵]. ر.ک: مصباح المتهجّد، ص ۶۴۸ (از امام صادق(ع)).

[۶]. ر.ک: ماه خدا، ص ۹۰۷ - ۹۲۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت