اعمال پیش از نماز عید فطر

پرسش :

انجام دادن چه کارهایی پیش از رفتن به سوی نماز عید فطر، سفارش شده است؟پاسخ :

یک. غسل کردن: علّت غسل عيد فطر و غسل هاى ديگر، آن است كه در آن، بزرگداشت خدا از سوى بنده است و روى آوردنش به درگاه پروردگار بزرگوار و درخواست آمرزش براى گناهانش.[۱]

دو. آراستگی: كسى كه براى نماز عيد بيرون می رود، سزاوار است بهترين جامه هايش را بپوشد و خود را با بهترين عطر، خوش بو سازد.[۲]

سه. غذا خوردن: روز عيد فطر، پيش از آن كه به سوى مصلّا بيرون بروى، چيزى بخور.[۳]

چهار. دعا پس از نماز صبح: خدایا! در اين ماه، بركتِ آمرزش و پاداش مرا بزرگ بدار و درستىِ پذيرش آنچه را خواستم، به من بنمايان و اگر تا سال ديگر و روزى اين چنين، مرا عمر دادى و اين را آخرين ديدارم با اين ماه و اين روز قرار ندادى، پس با توفيق بر رسيدن به رضايَت يارى ام كن![۴]

پنج. پرداخت زكات فطره: پيامبر خدا دستور می داد كه زكات را پيش از رفتن براى نماز روز عيد فطر بدهند.[۵]

شش. رفتن پس از طلوع آفتاب: از امام(ع) دربارة بيرون رفتن به سوى مصلّا در عيد فطر و عيد قربان پرسيده شد. فرمود: «پس از طلوع آفتاب [برو]».[۶]

هفت. دعا کردن هنگام بيرون رفتن و در مسیر: روز عيد فطر و عيد قربان و روز جمعه، چون آماده بيرون رفتن شدى، اين دعا را بخوان: خداوندا! باريابى و آمادگى و تهيّه ساز و برگ و آماده شدنِ من، به درگاه توست و به اميد بخشش و جايزه ها و احسان هاى تو. پس امروز نااميدم مكن!... .[۷]

هشت. بلند گفتن تهليل (لا إله إلا الله) و تكبير (الله أکبر): پيامبر خدا(ص) روز عيد فطر، از لحظه  اى كه از خانه اش بيرون می آمد تا وقتى به مصلّا می رسيد، تكبير می گفت.[۸]

نه. پياده رفتن: پيامبر خدا(ص) براى نماز عيد، پياده بيرون می رفت و پياده برمى گشت[۹].[۱۰]


[۱]. ر.ک: علل الشرائع، ص ۲۸۵ (از امام رضا(ع)).

[۲]. ر.ک: دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۱۸۵ (از امام صادق(ع)).

[۳]. ر.ک: الکافی، ج ۱، ص ۳۴۶ (از امام صادق(ع)).

[۴]. ر.ک: الإقبال، ج ۱، ص ۴۸۸ (از امام زین العابدین(ع)).

[۵]. ر.ک: سنن الترمذی، ج ۳، ص ۴۲.

[۶]. ر.ک: تهذیب الأحکام، ج ۳، ص ۲۸۷.

[۷]. ر.ک: تهذیب الأحکام، ج ۳، ص ۱۴۲ (از امام باقر(ع)).

[۸]. ر.ک: سنن الکبری، ج ۳، ص ۳۹۵.

[۹]. ر.ک: سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۱۱.

[۱۰]. ر.ک: ماه خدا، ص ۹۲۹ - ۹۸۳.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت