نماز عید فطر

پرسش :

چه آدابی برای نماز عید فطر بیان شده است؟پاسخ :

یک. نماز گزاردن در صحرا يا جاى بدون سقف: در عيد فطر و عيد قربان، نماز، زير سايه بان ها و در خانه ها خوانده نمی شود؛ چرا كه پيامبر خدا(ص) در آن روزها بيرون می رفت تا برابر افق هاى آسمان قرار بگيرد.[۱]

دو. نماز گزاردن بدون اذان و اقامه: پيامبر(ص) نماز عيد فطر و عيد قربان را بدون اذان و اقامه می خواند.[۲]

سه. دعا هنگام ايستادن براى نماز: پروردگارا!... به درگاهت روى آورده ام و از گناهانم توبه كارم. زائر تو ام و حقّ زائر بر زيارت شده، هديه است. پس هدية مرا از سوى خود خشنودى ات و بهشت قرار بده!

خداوندا! تو احترام ماه رمضان را بزرگ داشته و در آن قرآن را نازل كرده اى و در آن، شبى قرار داده اى كه بهتر از هزار ماه است. سپس روزه دارى و عبادت آن را بر من منّت نهاده اى، در آنچه بر من منّت نهاده ای. پس نعمت و رحمت خويش را بر من كامل كن!

پروردگارا! تو را در اين ماه، آزادشدگانى است. پس اگر من از آنانم كه در اين ماه، آزادم كرده ای، آن را بر من تمام كن و تا زنده ام داشته ای، مرا به گناه باز نگردان، و اگر چنان نكرده اى، به سبب سستى عمل يا بزرگى گناه، پس به بزرگوارى و فضل و رحمتت، به كتابى كه در ماه رمضان در شب قدر نازل كرده اى و به آنچه در آن فرو فرستاده اى و به حرمت آن كه در اين ماه، او را بزرگ داشته اى و به محمّد و على ـ كه سلام و درود تو بر آن دو باد ـ و به خودت ـ اى خداوند، به حقّ محمّد ـ و به حقّ آنان كه پس از اويند ـ كه درود خدا بر او و آنان باد ـ كه به سبب شما روى به درگاه خدا می كنم، ـ خداوندا ـ به حقّ محمّد(ص)، هم اكنون، مرا در زمرة آزادشدگانت آزاد كن[۳]![۴]


[۱]. ر.ک: دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۱۸۵ (از امام صادق(ع)).

[۲]. ر.ک: المعجم الکبیر، ج ۱، ص ۳۱۸.

[۳]. ر.ک: الإقبال، ج ۱، ص ۴۹۴ (از امام صادق(ع)).

[۴]. ر.ک: ماه خدا، ص ۹۸۵ - ۹۹۹.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت