آداب شب و روز عيد فطر - صفحه 6

۳۳۴.الكافى:روايت شده كه امير مؤمنان عليه السلام در شب عيد فطر دو ركعت نماز مى خوانْد: در ركعت اوّل ، «حمد» و هزار مرتبه سوره «قل هو اللّه أحد» و در ركعت دوم ، «حمد» و يك بار سوره «قل هو اللّه أحد».

2 / 4

تكبير پس از نمازها

۳۳۵.الإقبال ـ به نقل از معاوية بن عمّار ـ :شنيدم كه امام صادق عليه السلاممى فرمود: «در عيد فطر ، تكبير است».
گفتم: كِى؟
فرمود: «در نماز مغربِ شب عيد فطر و عشا و نماز صبح و نماز عيد. سپس قطع مى شود. و اين ، همان كلام الهى است كه: « شمار را به كمال برسانيد و خدا را بر اين كه هدايتتان كرده ، تكبير بگوييد».و تكبير ، آن است كه بگويد:
اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، اللّه أكبر. معبودى جز اللّه نيست. اللّه أكبر. خدا را سپاس بر اين كه هدايتمان كرد. خدا را سپاس بر اين كه نعمتمان داد ».

2 / 5

زيارت امام حسين

۳۳۶.تهذيب الأحكام ـ به نقل از عبد الرحمان بن حَجّاج ، از امام صادق ـ :«هر كس يك شب از سه شب ، قبر حسين عليه السلام را زيارت كند ، خداوندْ گناهان گذشته و آينده اش را مى آمرزد».
گفتم: فدايت شوم! كدام شب ها؟
فرمود: «شب عيد فطر ، شب عيد قربان و شب نيمه شعبان».

صفحه از 29