اساس پیشگویی ها در مورد شهادت امام حسین(ع)

پرسش :

اساس پیشگویی ها در مورد شهادت امام حسین(ع) چیست؟پاسخ :

منبع پیشگویی های مربوط به شهادت امام حسین(ع) ، همان كلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و به طبع ، متّكی بر اِخبار و تعلیم خداوند متعال است و دیگران ، تصریح كرده باشند یا نه ، اصل خبر را از پیامبر صلی الله علیه و آله دریافت كرده اند .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت