مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : چکیده مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1391
تعداد صفحه : 60 = 135
قطع : پالتویی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

چکیده مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی

چکیده ۲۵ مقاله ارائه شده به کنگره

برای اطلاع اجمالی علاقه مندان به عناوین و محتوای مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل قزوینی رازی، چکیده ۲۵ مقاله ارائه شده به کنگره به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در این مجموعه انتشار یافت و همزمان با برگزاری کنگره، در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شد.

دربارة اين اثر

آنچه مي توانست محور پژوهش ها يا نگارش مقالات در باره عبد الجليل رازي قزويني قرار گيرد، يكي زندگي و آثار وي بود و ديگري زمانه و روزگار او.

از آن جا كه زندگي او در منابع تاريخ و تراجِم، انعكاس اندكي داشته و از آثارش تنها كتاب نقض باقي مانده است، نگارش و پژوهش در محور نخست، تنها به كتاب نقض اختصاص مي يافت، در حالي كه زمانه و روزگار او، زمينه تأملات علمي و پژوهشي بسيار است.

با توجه به مقالات فارسي منتشر شده پيش از اين در باره كتاب نقض و شخصيت عبد الجليل ـ كه دست كم ۲۲ عنوان مقاله است ـ ، دايره كار تدوين مقاله محدودتر مي شد.

همچنين كارهاي تحليل تاريخي، نگرش نقادانه به تاريخ و جريان شناسي تاريخي، در مجامع علمي ايران، راغبان اندك دارد و كم تر دغدغه پژوهشگران قرار مي گيرد.

با اين اوصاف، با فراخوان و سفارش هاي خاص، تعداد ۲۵ مقاله پذيرفته و تأييد شده توسط شوراي علمي، به كنگره واصل شد كه در دو جلد، در اختيار محققان و اهل نظر قرار مي گيرد. از اين تعداد، دوازده مقاله در جلد نخست و سيزده مقاله در جلد دوم جاي گرفته اند.

اين مقالات را از نظر محتوا مي توان در شش موضوع عام، دسته بندي كرد:

۱. نگاه كلي به كتاب نقض: ۱ مقاله (مقاله اول)

۲. مباحث قرآني و حديثي: ۳ مقاله (مقاله دوم تا چهارم)

۳. مباحث كلامي: ۸ مقاله (مقاله هاي پنجم تا دوازدهم)

۴. مباحث تاريخ و جغرافيا: ۹ مقاله (مقاله هاي اول تا نهم از جلد دوم)

۵. سبك شناسي كتاب نقض: ۲ مقاله (مقاله هاي دهم و يازدهم از جلد دوم)

۶. مناظره و جدل: ۲ مقاله (مقاله هاي دوازدهم و سيزدهم از جلد دوم)

از منظري ديگر، از اين ۲۵ مقاله، سه مقاله به روزگار و زمانه عبد الجليل مربوط‌اند (مقاله هفتم از جلد اول و مقاله هاي اول و نهم از جلد دوم) و ۲۲ مقاله به كتاب نقض پرداخته اند.

از ميان نويسندگان مقالات، چهار تن خانم و ۲۱ نفر مرد بوده اند.

در اثر حاضر، چكيدة اين ۲۵ مقاله به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي در اختيار محققان و پژوهشگران قرار مي‌گيرد.

تعريب چكيده‌ها توسط جناب آقاي خليل زامل عصامي و ترجمه به انگليسي توسط جناب آقاي سيد عبد المجيد طباطبايي لطفي صورت گرفته است كه بدين وسيله از تلاش آنان تقدير مي‌گردد.