مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : عبدالجلیل رازی قزوینی، روزگار و کتاب وی
پديدآورنده : محمد علی سلطانی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1391
تعداد صفحه : 172
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

عبدالجلیل رازی قزوینی، روزگار و کتاب وی

کتاب، در چهار بخش اصلی: شرح حال و زندگی عبدالجلیل رازی، زمانه عبدالجلیل رازی، کتاب «نقض» و شیوه نقد عبدالجلیل رازی، سامان یافته است.

کتاب، در چهار بخش اصلی: شرح حال و زندگی عبدالجلیل رازی، زمانه عبدالجلیل رازی، کتاب «نقض» و شیوه نقد عبدالجلیل رازی، سامان یافته است.

در بخش اوّل، به این عناوین پرداخته شده است: خاندان عبدالجلیل، آموزش و پرورش و شخصیت عبدالجلیل، آثار و فعالیت های علمی و فرهنگی عبدالجلیل، موقعیت و جایگاه عبدالجلیل در جامعه شیعی. در بخش «زمانه عبدالجلیل»، گزارشی از اوضاع سیاسی، فرهنگی ـ دینی، اقتصادی و اجتماعی ری در عصر عبدالجلیل ارائه شده است. فرهنگ نقض نویسی، انگیزه نگارش «نقض» و محتوای «نقض»، در بخش سوم بررسی شده است. در بخش پایانی کتاب، با دو عنوان «نقد گزارش های قزوینی» و «مراعات شرایط زمانی»، شیوه نقد عبدالجلیل رازی تبیین شده است.