مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تحریر «تحریر الوسیلة» للامام الخمینی قدس سره
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1393
تعداد صفحه : 348
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تحریر «تحریر الوسیلة» للامام الخمینی قدس سره

کتاب «تحریر تحریر الوسیله» که نویسنده در بعضی کتاب هایش آن را «تحریر التحریر» یا «عیون الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام» نامیده است، خلاصه ای به زبان عربی از همه ابواب فقهی کتاب «تحریر الوسیلة» امام خمینی است.

کتاب «تحریر تحریر الوسیله» که نویسنده در بعضی کتاب هایش آن را «تحریر التحریر» یا «عیون الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام» نامیده است، خلاصه ای به زبان عربی از همه ابواب فقهی کتاب «تحریر الوسیلة» امام خمینی است.

آیت اللّٰه مشکینی در ابتدای کتاب می گوید: این وجیزه، تلخیص کتاب "تحریر الوسیله" است که به منظور انتخاب مسائل مورد ابتلاتر، برای اشخاص یا امکنه یا نهادهایی که مجال مطالعه مسائل مفصل ندارند، انجام گرفته است. شیوه مؤلف بر این مبنا بوده است: اختصار فروعات و جدا کردن آنها، به کار بردن الفاظ و عبارات ساده تر و توضیح بر اصطلاحات فقهی نامأنوس، ترکیب فروعات یک مسئله با حفظ پیوستگی میان آنها، سعی بر ذکر مسائلی که امروز به آنها نیاز است و حذف مسائلی که مورد ابتلا نیست، و حفظ فتوای امام خمینی در کتاب.