مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلة
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392 ـ 1393
تعداد جلد : 10
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلة

این اثر، مجموعه حاشیه ها و یادداشت های آیت اللّٰه مشکینی بر بخش هایی از کتاب «تحریر الوسیلة» امام خمینی است.

این اثر، مجموعه حاشیه ها و یادداشت های آیت اللّٰه مشکینی بر بخش هایی از کتاب «تحریر الوسیلة» امام خمینی است که تحت عناوین مشابه «تحریر الوسیلة» نوشته شده است. روش مؤلف در این کتاب، تعلیقات کوتاه و مفید است. نویسنده بدون ذکر متن کامل روایات، تنها به ذکر بخش های مورد استدلال بسنده می کند و گاهی نیز فقط به باب و اسم راوی اکتفا می کند. از آن جا که ذوق فقهی و اصولی ایشان به امام خمینی نزدیک است، در بیشتر تعلیقه ها، ادله فتوا را از کتاب، سنّت، عقل و اجماع می آورد و در مواردی که نظرش با مؤلف متن، مخالف است، در حاشیه با ذکر رأی خود، به دلیل این مخالفت نیز اشاره داد.

این مجموعه، به صورت متن کتاب و تعلیقات، تحقیق و منتشر شده است. در این تحقیق، همه روایات و اقوال فقهی، مصدریابی شده است. در مواردی که به اجماع یا شهرت اشاره دارد، به کتاب های «مفتاح الکرامة»، «مستند الشیعة»، «جواهر الکلام» و برخی کتب قدما، ارجاع داده شده است. متن کتاب، ویرایش و تقویم نصّ شده است.