مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : التعلیقة الاستدلالیة علی شرائع الإسلام
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392
تعداد جلد : 3
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

التعلیقة الاستدلالیة علی شرائع الإسلام

آیت اللّٰه مشکینی بر بخشی از «شرائع الاسلام» تعلیقاتی داشته است.

«شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» نوشته نجم الدین جعفر بن حسن (۶۰۲ ـ ۶۷۶ ق)، معروف به محقق حلی، شامل یک دوره کامل فقه است که در چهار باب تنظیم شده است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.

به دلیل متن روان، رسا، دقیق و مختصر «شرائع الاسلام»، این کتاب از زمان تألیف آن تاکنون، مورد توجه فقها و محققان بوده است و علاوه بر شروح و تعلیقات متعدد فقیهان (مانند «جواهر الکلام»)، به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسه، روسی، و ترکی نیز ترجمه شده است. آیت اللّٰه مشکینی نیز بر بخشی از «شرائع الاسلام» تعلیقاتی داشته است که به همت دبیرخانه همایش بزرگداشت ایشان، در سه جلد منتشر شد. جلد نخست شامل «المنافع العامّة: إحیاء الموات» است. جلد دوم حاوی «الحدود و التعزیرات» و «القصاص» است و جلد سوم «القصاص» و «الدیات» را در بر دارد.

جلد اوّل به همت سید مرتضی سید ابراهیمی و جلدهای دوم و سوم به همت محمّد حسین درایتی تحقیق شده است.