مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : التعلیقة الاستدلالیة علی العروة الوثقی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392 ـ 1393
تعداد جلد : 3
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

التعلیقة الاستدلالیة علی العروة الوثقی

تعبیقات آیت اللّٰه مشکینی بر بخشی از کتاب «عروة الوثقی».

کتاب فقهی «عروة الوثقی» نوشته فقیه نامدار سید محمّد کاظم طباطبائی یزدی (۱۲۴۷ ـ ۱۳۳۷ق) است که پس از وفات او در صد سال اخیر از کتاب های مطرح درس خارج حوزه های علمیه است. «العروة الوثقی» هفده باب فقهی دارد و به دلیل کثرت فروعات (بیش از سه هزار فرع فقهی) و ذکر برخی از مسائل مستحدثه، فقهای بزرگ و مراجع شیعه، معمولاً بر آن حاشیه، شرح یا تعلیقه می زنند. آیت اللّٰه مشکینی نیز بر بخشی از کتاب «عروة الوثقی» تعلیقاتی داشته است که به همت دبیرخانه همایش بزرگداشت ایشان در سه جلد منتشر شد. معظم له به بحث های اجتهاد و تقلید، طهارت، نماز، خمس، مضاربه و شرکت پرداخته است.

جلد یک و دو به همت محمّد حسین درایتی و جلد سوم به همت ابراهیم طاهری کیا تحقیق شده است.