مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الرسائل الجدیدة و الفرائد الحدیثة (تلخیص لفرائد الاُستاذ الأعظم العلّامة الکبیر الشیخ المرتضی الأنصاری قدس سره)
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1390
تعداد صفحه : 799
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الرسائل الجدیدة و الفرائد الحدیثة (تلخیص لفرائد الاُستاذ الأعظم العلّامة الکبیر الشیخ المرتضی الأنصاری قدس سره)

آیت اللّٰه مشکینی با نگارشی نو از «فرائد الاصول»، خلاصه ای مفید و کاربردی از آن را با نام «الرسائل الجدیدة و الفرائد الحدیثة» به طلاب و دانش پژوهان علم اصول ارائه کرد.

کتاب «فرائد الاصول» شیخ انصاری، در حوزه با نام «رسائل» مشهور است و حاوی برخی از رساله های شیخ انصاری در اصول فقه است. در این کتاب، هفت رساله اصولی آمده است: قطع، ظنّ، اجماع، برائت، استصحاب، تعادل و تراجیح.

آیت اللّٰه مشکینی با نگارشی نو از «فرائد الاصول»، خلاصه ای مفید و کاربردی از آن را با نام «الرسائل الجدیدة و الفرائد الحدیثة» به طلاب و دانش پژوهان علم اصول ارائه کرد. آیت اللّٰه مشکینی خواستار تجدید نظر در برنامه ها و کتاب های درسی حوزه ها بود و اعتقاد داشت اگر شیخ زنده بود و شرایط روز و وضعیت طلاب را می دید و این که کتابش، کتاب درسی دوره مشخصی از فراگیری اصول فقه و مقدمه یادگیری علم فقه است نه کتاب مرجع تحقیقاتی برای مستنبط احکام، به راستی آن را برای کتاب درسی دوره عمومی، تلخیص و مهذب می کرد و پژوهشگر اصول فقه و نیز فقیه را به تألیفات مبسوط در این زمینه ارجاع می داد. از این رو وی به تلخیص «رسائل» اهتمام ورزید و مباحث تکراری، مثال های اضافی و نیز نقل قول ها را بعد از طرح دیدگاه ها، حذف کرد.