مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الفقه المأثور (اصولٌ متلقاةٌ من الکتاب و السنة باسلوبٍ حدیثٍ و نظمٍ جدیدٍ)
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392
تعداد صفحه : 574
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الفقه المأثور (اصولٌ متلقاةٌ من الکتاب و السنة باسلوبٍ حدیثٍ و نظمٍ جدیدٍ)

«الفقه المأثور» یک دوره رساله علمی ـ عملی است که همه ۴۶ عنوان فقهی، از طهارت تا دیات، را در قالب ۲۵۳۵ مسئله گرد آورده است.

«الفقه المأثور» یک دوره رساله علمی ـ عملی است که همه ۴۶ عنوان فقهی، از طهارت تا دیات، را در قالب ۲۵۳۵ مسئله گرد آورده است. آیت اللّٰه مشکینی در این کتاب، پیش از پرداختن به مسائل فقهی، کلّیاتی را در پنج مقدّمه طرح کرده است. در مقدّمه اوّل، چرایی و زمینه تألیف اثر را توضیح می دهد و در مقدّمه دوم پس از تعریف «فقه»، «اجتهاد» و «اِفتاء» در اصطلاح فقها، به شیوه تبویب کتاب های فقهی اشاره و سپس تقسیم مورد نظر خود را بیان می کند. در پایان این مقدّمه نیز، به مدارک و مصادر فقه می پردازد. مسائل «اجتهاد» و «تقلید» را در مقدّمه سوّم می آورد و در مقدّمه چهارم هم به صورت مفصّل، ابعاد گوناگون «طاعت» و «ولی امر» و مسائل پیرامون آن دو را بیان می کند.

آنچه این اثر را از دیگر آثار فقهی معاصر متمایز می کند، شیوه مؤلف در بیان احکام فقهی است. ایشان اغلب عبارت های گویا و جامعِ نصوصِ مأثور را برگزیده است. در مواردی هم که این کار میسر نبوده، حداقل از عین واژه های به کار رفته در روایات بهره برده است. بدین ترتیب هم فتوای خود را بیان داشته و هم منبع قول خود را که گاه همراه دلیل و حکمتِ حکم است آورده است.