مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : کشکول حکمت
پديدآورنده : علی مشکینی
تحقيق : حمید احمدی جلفایی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392
تعداد صفحه : 396
زبان : وزیری
جستجو در Lib.ir

کشکول حکمت

مطالب و نکته های حکیمانه و اشعار نغز.

آیت اللّٰه مشکینی در مقدمه کتاب «کشکول حکمت» درباره چگونگی تدوین این کتاب می گوید: «مدّت ها بود در خلال مطالعه روایات اهل بیت وحی(ع) و تواریخ و معارف دیگر، به مطالب و نکته های حکیمانه و اشعار نغزی بر می خوردم و به صورت پراکنده و بدون نظم، یادداشت می کردم، تا آن که به فکر افتادم همه آنها را نظم خاصّی دهم و به صورت کتابی درآورم. متفرّق بودن مطالب، اقتضا داشت که به شکل کشکولی درآید. در تنظیم مطالب، راه دیگری نپیمودم و همان گونه جمع کردم و از خاطرات گذشته و نکات ادبی و اشعار زیبا و غیر این ها نیز آنچه پیش آمد، اضافه کردم و در پایان، این وجیزه را "کشکول حکمت" نام نهادم و به دانش پژوهان اهل ذوق و عرفان هدیه کردم و اینک این هدیه، کتابی است روایی، علمی، ادبی و اجتماعی، شامل فنون سخن از شعر و نثر و پند و مَثَل و تاریخ و نکات تفسیری و روایی، و طُرفه هایی از خاطرات و حوادث سیاسی و اجتماعی.» (کشکول حکمت، ص ۱۷ ـ ۱۸)