مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : المواعظ العددیة (نصایح شمارشی)
پديدآورنده : علی مشکینی
ترجمه و تحقيق : سید مرتضی قافله باشی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392
تعداد جلد : 3
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

المواعظ العددیة (نصایح شمارشی)

این کتاب مجموعه ای از پندها و رهنمودهای پیامبر(ص)، ائمه(ع) و برخی حکما و عرفا است.

این کتاب مجموعه ای از پندها و رهنمودهای پیامبر(ص)، ائمه(ع) و برخی حکما و عرفا است که آیت اللّٰه مشکینی به گردآوری آنها اهتمام ورزیده و به شالوده اصلی آن که کتاب «الاثنی عشریة» نام داشت، افزوده و آن را «المواعظ العددیة» نام نهاده است.
این اثر سال ها پیش با تلاش آیت اللّٰه جنتی ترجمه شد و با نام «نصایح» منتشر شد. در ویرایش جدید کتاب، به تناسب نیاز مواردی حذف و روایات بسیاری بر آن افزوده شد. هم چنین در ویرایش جدید، علاوه بر افزودن منابع و مستندسازی روایات، در ترجمه آن نیز بازنگری شده است.
کتاب در هجده باب سامان یافته است: مفردات، پندهای دوگانه، پندهای سه گانه، پندهای چهارگانه، پندهای پنج گانه، پندهای شش گانه، پندهای هفت گانه، پندهای هشت گانه، پندهای نه گانه، پندهای ده گانه، پندهای یازده گانه، پندهای دوازده گانه، پندهای سیزده گانه تا نوزده گانه، پندهای بیست و بیشتر از آن، پندهای بیست و دو، پندهای چهل و بیشتر از آن، پندهای پنجاه و بیشتر از آن، پندهای هفتاد و بیشتر از آن.

رضا بابایی با عنوان «گزیده المواعظ العددیه» آن را گزینش و ویرایش کرده است که در سال ۱۳۹۶ از سوی دارالحدیث به چاپ رسیده است.