مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : آیت اللّٰه مشکینی در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
به کوشش : مرتضی وفایی
محل نشر : قم
ناشر : الهادی با همکاری دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1390
تعداد صفحه : 348
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

آیت اللّٰه مشکینی در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

فعالیت های ایشان در چارچوب جامعه مدرّسین، در کتاب «آیت اللّٰه مشکینی در جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم» منتشر شده است.

آیت اللّٰه مشکینی از اعضای مؤسس جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم بود و تا پایان عمر خود، در این تشکل سیاسی ـ حوزوی فعالیت داشت. به همت دبیرخانه همایش، فعالیت های ایشان در چارچوب جامعه مدرّسین، در کتاب «آیت اللّٰه مشکینی در جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم» منتشر شده است. این کتاب، با استفاده از کتاب «جامعه مدرّسین از آغاز تا کنون» در هشت فصل، تدوین شده است:

فصل یکم، به زندگی نامه آیت اللّٰه مشکینی اختصاص دارد که شامل تولد و دوران کودکی، دوران تحصیل، استادان و دوستان، فعالیت های علمی و فرهنگی، فعالیت های سیاسی، فعالیت های مبارزاتی، و تبعید به ماهان، گلپایگان و کاشمر است. فصل دوم، شگل گیری جامعه مدرّسین را از ابتدا (سال ۴۱) تا سال ۶۰ و ثبت رسمی این تشکل، توضیح داده است. در فصل سوم با عنوان «اعلامیه هایی که امضای جمعی دارد» متن چهل نامه، اعلامیه یا تلگراف هایی است که با امضای جمعی از فضلا و مدرّسین حوزه علمیه قم، در دوران مبارزات و بین سال های ۵۷ ـ ۱۳۴۲ صادر شده است. «نامه های جامعه مدرّسین با امضای آیت اللّٰه مشکینی» فصل چهارم کتاب است. در این فصل، یازده نامه مربوط به سال های ۵۸ تا ۶۸ انتخاب شده است. در فصل پنجم، پنج نامه از «نامه های خطاب به آیت اللّٰه مشکینی» به لحاظ امور مربوط به جامعه مدرّسین، گنجانده شده است. در فصل ششم با عنوان «نامه های دیگر»، پنج سند دیگر، با امضای مستقل یا مشترک آیت اللّٰه مشکینی آورده شده است. فصل هفتم «دیدگاه ها»ی ایشان را در دوازده موضوع روشن ساخته است. کتاب، با فصل «فعالیت ها» پایان می یابد.