ویژگی های آیه تطهیر در باره اهل بیت(ع)

ویژگی های آیه تطهیر در باره اهل بیت(ع)

این آیه در مورد اهل بیت(ع) دو ویژگی دارد.

آیۀ تطهیر، برجسته ترین آیۀ قرآن در بارۀ اهل بیت علیهم السلام است که این آیه، دو خصوصیت دارد:

۱. در این آیه براى نخستین بار، کلمۀ «اهل بیت» بر پیامبر خدا، امام على، حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام اطلاق شده است.

۲. در این آیه، بر مهم ترین ویژگى اهل بیت علیهم السلام ـ یعنی پاکیزگی آنها که مبدأ سایر ویژگى هاى آنان است ـ، از مطلق پلیدى ها، تأکید شده است.