حرمت بقیع در سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام

حرمت بقیع در سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام

بخشی از کتاب آرمیدگان در قبرستان بقیع، نوشته علی اکبر نوایی،
منتشر شده از سوی پژوهشکده حج و زیارت

بخشی از کتاب آرمیدگان در قبرستان بقیع، نوشته علی اکبر نوابی،
منتشر شده از سوی پژوهشکده حج و زیارت