مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : حدیث تلاش (کتاب شناسی توصیفی محمّد محمّدی ری شهری)
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1384
تعداد صفحه : 122
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

حدیث تلاش (کتاب شناسی توصیفی محمّد محمّدی ری شهری)

در حدیث تلاش، چهل عنوان از آثار آیت اللّٰه محمّدی ری شهری، ریاست محترم مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث ، شناسانده شده است.

در حدیث تلاش ، چهل عنوان از آثار آیت اللّٰه محمّدی ری شهری ، ریاست محترم مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث ، شناسانده شده است . شاکله اصلی این عناوین را قرآن و سخنان و سیره رسول اکرم(ص)، امیر مؤمنان (ع) و ائمّه معصوم : تشکیل می دهد. پاره ای را نیز کتاب های کلامی و بخش کوچکی را هم مباحثی از تاریخ معاصر، به خود اختصاص داده اند.

در آغاز این مجموعه ، زندگی نامه کوتاهی از پدیدآورنده درج شده ، سپس تألیفات وی به صورت توصیفی گزارش گردیده است . برخی از این آثار به زبان های مختلف ترجمه شده و یا تلخیص هایی از آنها فراهم آمده است که در پایان معرفی هر اثر، به مشخصات کتاب شناختی آن اشاره شده است . همچنین در پایان مجموعه ، فهرست آثار ترجمه و یا تلخیص شده به صورت جداگانه آمده است .

گفتنی است این مجموعه ، تنها آثاری از مؤلّف را در بر می گیرد که تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۴ به چاپ رسیده است و سایر آثار مؤلّف که مراحل تألیف و یا آماده سازی انتشار را سپری می کنند، در این دفتر نیامده است .

ترجمه:

مرآة السعی، معاونت اطلاع رسانی مرکز تحقیقات دارالحدیث، ترجمه: صفاء الدین خزرجی، قم: دارالحدیث، چاپ اوّل، ۱۳۸۴ ش / ۱۴۲۶ ق، رقعی، ۱۲۸ ص، عربی؛

The story of endeavor، ترجمه حدیث تلاش، معاونت اطلاع رسانی مرکز تحقیقات دارالحدیث، ترجمه: سید صدرالدین موسوی، قم: دارالحدیث، چاپ اوّل، ۲۰۰۶ م، ۱۲۷ ص، انگلیسی.