عنوان کتاب : من ازدواج نمی کنم
پديدآورنده : کبری التج
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1394
تعداد صفحه : 112
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

من ازدواج نمی کنم

مجموعه ای از داستان های حدیثی با مضمون تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده است. روایاتی که داستان ها براساس آنها نوشته شده، از کتاب «تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث» انتخاب شده است.

از جمله ویژگی های مهم این کتاب، اتکا و استناد محتوایی آن به کتاب متقن علمی ـ پژوهشی «تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث» تألیف آیت اللّٰه محمّد محمّدی ری شهری و جمعی از پژوهشگران پژوهشگاه قرآن و حدیث است. در کتاب «تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث» رهنمودهای قرآن و حدیث معصومان(ع) در سه موضوع اصلی مرتبط با موضوع خانواده گردآوری شده است: تشکیل خانواده، عوامل تحکیم و تعالی خانواده، و نیز آسیب ها و عوامل فروپاشی آن.

بازنویسی داستانی سیره اهل بیت(ع) و بازآفرینی موقعیت های زمانی ـ مکانی بیان احادیث، الگویی موفق و اثربخش در تبلیغ دین است که آیت اللّٰه شهید مرتضی مطهری، در کتاب «داستان راستان» از پیشگامان ترویج آن است. در مجموعه داستان های کوتاه کتاب «من ازدواج نمی کنم» نویسنده از خلأهای توصیفی و تاریخی در بیان حدیث ها و مواردی مانند اینکه حدیث در چه جمعی بیان شده و جزئیات زمانی ـ مکانی آن، چه بوده استفاده کرده و آن ها را با ادبیات داستانی و زبانی امروزین بازسازی کرده است. گفتنی ست در این شیوه، متن کلام معصومان(ع) عیناً نقل شده است.