دوشنبه 1391/3/1
مدت: 30 دقیقه

حدیث در گذر زمان (34)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

شيوه هاي نشر حديث توسط امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ـ معرفی کتاب «الغیبة»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • شيوه هاي نشر حديث توسط امام باقر (ع) و امام صادق ( (دانلود)