دوشنبه 1391/3/29
مدت: 27 دقیقه

حدیث در گذر زمان (38)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

عرضه حديث و اهميت آن ـ معرفی کتاب «امالی شیخ طوسی (ره)»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • عرضه حديث و اهميت آن ـ معرفی کتاب «امالی شیخ طوسی (دانلود)