دوشنبه 1391/5/30
مدت: 30 دقیقه

حدیث در گذر زمان (43)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

شيوه هاي نشر حديث از دوران امام كاظم (ع) به بعد ـ معرفی کتاب «عیون أخبار الرضا (ع)»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • شيوه هاي نشر حديث از دوران امام كاظم (ع) به بعد ـ (دانلود)