برکات ولایت امام علی(ع)

پرسش :

از نظر احادیث، ولایت امام علی(ع) چه برکاتی دارد؟پاسخ :

در احادیث منقول از پیامبر خدا(ص) و امامان معصوم(ع)، برکات فراوانی برای ولایت امیر مؤمنان(ع) ذکر شده که به اختصار، آنها را ذکر می کنیم:

۱. تمام خیر، در ولایت علی(ع) و فرزندانش و دشمنی با دشمنانش نهفته است.

۲. ولایت علی(ع)، دژی استوار است.

۳. کشتی نجات، ریسمان گسست ناپذیر و محکم الهی است.

۴. باعث زندگانی ای چون زندگانی پیامبر(ص) و مرگی چون مرگ او می شود.

۵. ولایت علی و فرزندانش(ع)، سبب ورود به بهشت جاودانی است.

۶. ولایت علی(ع)، باعث عبور از پل صراط است.

۷. همسایگی ابراهیم(ع) در بهشت، به سبب ولایت علی(ع) است.

۸. ایمنی از آتش دوزخ، به ولایت امیر مؤمنان(ع) است.

۹. آسایش و شادمانی، برکت و پیروزی، آمرزش و بزرگواری، گشایش و بشارت، رضایت الهی و نزدیکی به او و محبّت الهی، از آنِ کسانی است که ولایت علی(ع) را بپذیرند و از دشمنانش، بیزاری جویند.[۱]


[۱]. برای آشنایی با روایات مرتبط با این برکات، می توانید به دانش نامه امیر المؤمنین(ع): ج۲ ص۱۶۷ ـ ۱۷۵ مراجعه کنید.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت