یکشنبه 1391/7/23
مدت: 30 دقیقه

حدیث در گذر زمان (51)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

بركات حديثي و علمي حضور امام رضا (ع) در خراسان ـ معرفی کتاب «وسائل الشیعه»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • بركات حديثي و علمي حضور امام رضا (ع) در خراسان ـ م (دانلود)