یکشنبه 1391/7/30
مدت: 29 دقیقه

حدیث در گذر زمان (52)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

ميراث حديثي امام رضا (ع) ـ معرفی کتاب «وسائل الشیعه»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • ميراث حديثي امام رضا (ع) ـ معرفی کتاب «وسائل الشیع (دانلود)