یکشنبه 1391/8/14
مدت: 30 دقیقه

حدیث در گذر زمان (54)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

ميراث حديث و شاگردان امام جواد (ع) ـ معرفی کتاب «روضة الواعظین»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • ميراث حديث و شاگردان امام جواد (ع) ـ معرفی کتاب «ر (دانلود)