یکشنبه 1391/12/6
مدت: 30 دقیقه

حدیث در گذر زمان (66)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

معرفي حوزه هاي حديثي شيعه ـ معرفی کتاب «ارشاد القلوب»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • معرفي حوزه هاي حديثي شيعه ـ معرفی کتاب «ارشاد القل (دانلود)