دوشنبه 1394/3/4
مدت: 9 دقیقه

ره‌توشه (56)شرح احاديث كتاب شريف «تحف العقول» نوشته ابن شعبه حَرّاني (ره) ()

نشانه های انسان تنبل

حدیث :

يَا عَلِيُّ ... وَ لِلْكَسْلَانِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَتَوَانَى حَتَّى يُفَرِّطَ وَ يُفَرِّطُ حَتَّى يُضَيِّعَ وَ يُضَيِّعُ حَتَّى يَأْثَم‏.

ترجمه :

یا علی ... و تنبل را سه نشانه است: در انجام امور سستى كند تا به تقصير و عقب ماندگى افتد، و كوتاهى كند آنقدر كه به تباهى كشاند، و تلف كند تا گناهكار شود.

تحف العقول، ص۱۰

  • نشانه ای انسان تنبل (دانلود)