تاريخ : دوشنبه 1395/5/18
کد خبر: 52764
فرهنگ غنی دینی و سخنان اهل بیت(ع) به ویژه فرهنگ رضوی ، نجات بخش انسان معاصر است

فرهنگ غنی دینی و سخنان اهل بیت(ع) به ویژه فرهنگ رضوی ، نجات بخش انسان معاصر است

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه آزاداندیشی و خردورزی مبتنی بر معارف دینی است، گفت: یک فرد خردمند باید نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیندیشد و با اندیشه باز، پاسخی مبتنی بر قرآن و معارف اهل بیت(ع) ارائه دهد.

به گزارش آستان نیوز، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همایش ضیافت اندیشه اساتید که به همت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد، به موضوع مرجعیت علمی مشهد مقدس و همجواری با عالم آل محمد(ص) اشاره و عنوان کرد: شهر مشهد با داشتن حوزه علمیه ای کهن، دانشگاه های مختلف و فرهیختگان ظرفیت بسیار خوبی دارد تا این مرجعیت علمی را به دست بیاورد.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت های تحقیقاتی گفت: باید یک حرکت جهادی در فعالیت های تحقیقاتی صورت گیرد تا عرصه های نو را پیش رو بگذارد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: نباید حضورمان در عرصه اندیشه از نوع دانش آموزی باشد، بلکه باید از حوزه دانش پژوه و محقق در این عرصه فعالیت کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عنوان کرد: یک محقق باید اندیشه خود را بر اصولی استوار کند و سخنان خود را بر بستری بنشاند که اساس باورهای یک انسان سالک است، این اعتقاد بسیار اهمیت دارد. امروز گمشده عالم کرامت انسان بوده که امام رضا(ع) پرچمدار آن است. آن چه صف بندی های امروز عالم را شکل داده، پرچمداری کرامت انسان است.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی و دانشگاه های ما یک دعوا دارند و یک دعوت، افزود: دعوای آن ها این است که امروز داعیه دار حاکیمت انبیاء و اولیاء الهی هستند و معتقدند این داعیه را بر اندیشه های آزاد عالم دارند که آن نسخه نجات بخش انسان معاصر است. آنچه که در این سی و چند سال در مراکز علمی و فرهنگی، قانون گذاری و مراکز اجرایی دنبال آن بوده ایم، سیاست با دیانت، زندگی توام با معنویت و اخلاق و شکل دادن یک آرمان شهر بوده که مبتنی بر اخلاق، معنویت عقلانیت، عدالت و توحید است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: تحقق این نگاه نیازمند این است که فرهیختگان و اندیشه ورزان در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بتوانند مبتنی بر فرهنگ غنی دینی و سخنان اهل بیت(ع) به ویژه فرهنگ رضوی با نگاه محققانه و با اعتقاد و اعتماد بر این که سخنان امام رضا(ع) نجات بخش انسان معاصر است، گام بردارند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: امید است در این ضیافت که در جوار حضرت ثامن الحجج(ع) و با نگاه محققانه و مبتنی به باور نجات بخش بودن امام رضا(ع) برپا شده است، دنباله روی آن حضرت باشیم.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: ان شاء الله دانشگاه و حوزه یک آهنگ داشته باشند و آن هم آهنگ دعوت به دین، ارزش های الهی، تفکر و باور به نجات بخش بودن کلام مربیان دین باشد. امروز گمشده عالم بشریت کرامت انسانی است که تببین کننده آن امام رضا(ع) و مربیان دین هستند.

به گزارش آستان نیوز، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همایش ضیافت اندیشه اساتید که به همت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد، به موضوع مرجعیت علمی مشهد مقدس و همجواری با عالم آل محمد(ص) اشاره و عنوان کرد: شهر مشهد با داشتن حوزه علمیه ای کهن، دانشگاه های مختلف و فرهیختگان ظرفیت بسیار خوبی دارد تا این مرجعیت علمی را به دست بیاورد.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت های تحقیقاتی گفت: باید یک حرکت جهادی در فعالیت های تحقیقاتی صورت گیرد تا عرصه های نو را پیش رو بگذارد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: نباید حضورمان در عرصه اندیشه از نوع دانش آموزی باشد، بلکه باید از حوزه دانش پژوه و محقق در این عرصه فعالیت کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عنوان کرد: یک محقق باید اندیشه خود را بر اصولی استوار کند و سخنان خود را بر بستری بنشاند که اساس باورهای یک انسان سالک است، این اعتقاد بسیار اهمیت دارد. امروز گمشده عالم کرامت انسان بوده که امام رضا(ع) پرچمدار آن است. آن چه صف بندی های امروز عالم را شکل داده، پرچمداری کرامت انسان است.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی و دانشگاه های ما یک دعوا دارند و یک دعوت، افزود: دعوای آن ها این است که امروز داعیه دار حاکیمت انبیاء و اولیاء الهی هستند و معتقدند این داعیه را بر اندیشه های آزاد عالم دارند که آن نسخه نجات بخش انسان معاصر است. آنچه که در این سی و چند سال در مراکز علمی و فرهنگی، قانون گذاری و مراکز اجرایی دنبال آن بوده ایم، سیاست با دیانت، زندگی توام با معنویت و اخلاق و شکل دادن یک آرمان شهر بوده که مبتنی بر اخلاق، معنویت عقلانیت، عدالت و توحید است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: تحقق این نگاه نیازمند این است که فرهیختگان و اندیشه ورزان در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بتوانند مبتنی بر فرهنگ غنی دینی و سخنان اهل بیت(ع) به ویژه فرهنگ رضوی با نگاه محققانه و با اعتقاد و اعتماد بر این که سخنان امام رضا(ع) نجات بخش انسان معاصر است، گام بردارند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: امید است در این ضیافت که در جوار حضرت ثامن الحجج(ع) و با نگاه محققانه و مبتنی به باور نجات بخش بودن امام رضا(ع) برپا شده است، دنباله روی آن حضرت باشیم.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: ان شاء الله دانشگاه و حوزه یک آهنگ داشته باشند و آن هم آهنگ دعوت به دین، ارزش های الهی، تفکر و باور به نجات بخش بودن کلام مربیان دین باشد. امروز گمشده عالم بشریت کرامت انسانی است که تببین کننده آن امام رضا(ع) و مربیان دین هستند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :