معذّب شدن مسلمان در قضیه غدیر

پرسش :

چگونه امکان دارد مسلمانی در عصر پیامبر(ص)،در ماجرای غدیر به چنان عذابی دچار شود؟!پاسخ :

آیات نخستین سوره معارج:

سَأَلَ سائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْکَافِرِینَ لَیسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللهِ ذِی الْمَعَارِجِ.[۱]

تقاضا کننده ای، تقاضای عذابی کرد که واقع شد. این عذاب، ویژه کافران است و هیچ کس نمی تواند آن را دفع کند. از سوی خداوندِ ذی المعارج است (خداوندی که فرشتگانش بر آسمان ها صعود می کنند).

یکی از رویدادهای مهمّی که پس از حادثه غدیر و معرّفی علی(ع) به جانشینی پیامبر خدا(ص) اتّفاق افتاد، نزول عذاب بر معترض بر این اقدام پیامبر خدا(ص) بود. این رویداد، گواه بر ولایت الهی امیر مؤمنان(ع) است.

نقل های تاریخی و حدیثی نشان می دهند که نعمان نه تنها گفتار پیامبر(ص) را قبول نداشت، بلکه به خداوند نیز معترض بود که چرا چنین فرمانی در باره امیر مؤمنان علی(ع) به پیامبر خویش(ص) داده است. این حالت، بدترین و شدیدترین مرتبه از مراتب کفر و ارتداد است. به عبارتی، حارث در زمان نزول عذاب، مرتد بود، چون قول پیامبر(ص) را نپذیرفته بود و در نبوّت ایشان، تردید کرده بود.

بعلاوه، طبق حدیثی از امیر مؤمنان علی(ع)، نعمان، یهودی بوده و اصلاً مسلمان نبوده است و یا منافقانه، اسلام را پذیرفته بود. چون وقتی این ماجرا را شنید، خشمگینانه نزد پیامبر(ص) آمد و اعتراض کرد که آن عذاب بر او نازل شد.[۲]


[۱]. معارج: آیه ۱ ـ ۳.

[۲]. الفضائل: ص۸۴.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت