چهارشنبه 1395/5/20
مدت: 5 دقیقه

مشکات هدایت (14) ()

014 ـ مذمت فخر فروشی و تکبر

حدیث :

ضَعْ فَخرَكَ ، و احطُطْ كِبرَكَ ، و اذكُرْ قَبرَكَ.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

فخر فروشى را كنار بگذار و تكبر را فرو نِه و به ياد قبرت باش.

ميزان الحكمه: ج۹، ص۶۳

  • 014 ـ مذمت فخر فروشی و تکبر (دانلود)