چهارشنبه 1395/5/20
مدت: 7 دقیقه

مشکات هدایت (22) ()

022 ـ از حکمتهای حج

حدیث :

جَعَلَهُ اللّهُ سَبَباً لِرَحمَتِهِ ، و وُصلَةً ووَسيلَةً إلى جَنَّتِهِ ، وعِلَّةً لِمَغفِرَتِهِ ، وَابتِلاءً لِلخَلقِ بِرَحمَتِهِ.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

(حج) را سببى براى رحمتش و رشته و وسيله اى به سوى بهشتش و علّتى براى آمرزشش و مايه آزمايش خلق از سرِ مهر خويش ، قرار داده است .

دانشنامه قرآن و حدیث: ج۷، ص۳۴

  • 022 ـ از حکمتهای حج (دانلود)