عنوان کتاب : الجامع لرواة وأصحاب الإمام رضا(ع)
پديدآورنده : محمد مهدی نجف
ناشر : المؤتمر العالمی الثانی للامام الرضا(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1407 ق
تعداد جلد : 2
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الجامع لرواة وأصحاب الإمام رضا(ع)

متن کتاب، مشتمل بر فهرستی از اسامی ۸۳۱ نفر از اصحاب امام رضا(ع)است که با ایشان ملاقات داشته اند و از حضرت، کلامی شنیده اند، و یا روایتی از قول یا فعل امام، بدون واسطه، نقل کرده اند؛ و نیز راویان و اصحابی که در زمان حضرت زندگی می کرده اند و مطلبی را از ایشان نقل کرده اند و یا حضرت، در مورد آنها مطلبی را نقل کرده است.

فهرست اسامی در این کتاب، از مصادر اوّلیه چاپ شده و چاپ نشده، شامل سیصد عنوان از کتاب های اصول، فروع، تفسیر، حدیث، فقه، اخلاق، تاریخ، سیره، تراجم، رجال و... از شیعه و سنّی ـ که به اسامی بعضی از آنها اشاره شده ـ تهیه گردیده است.

از هر یک از راویان، تنها یک روایت نقل شده است و به دنبال آن، مصدر مورد مراجعه، مشخّص شده است. همین طور، اقوال علمای علم رجال در توثیق و تضعیف راویان، آورده شده است.

به منظور مشخّص شدن طبقه راوی و تمییز راویانی که احتیاج به تمییز مشترکات دارند، مروی عنه این راویان، مشخّص شده اند.