تاريخ : یکشنبه 1395/5/24
کد خبر: 52858

میراث مکتوب رضوی منتشر شد

« میراث مکتوب رضوی » تألیف سید مصطفی مطهری - رضا یاری، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

نگارش و نگاهداشت دانش اهل بیت علیهم السلام و ارائه آن در قالب های گوناگون، بخش جدایی ناپذیر از حیات تمدن شیعی است که در برگیرنده و گویای جنبه های اصلی اندیشه اسلام شیعه است.

از این زاویه می توان دور نمای کلی و جزیی از پیکره عمومی و محتوای تفصیلی معارف اهل بیت علیهم السلام را که از طریق کتاب های فهرست و رجال شیعه در کنار کتاب های حدیث به نمایش گذاشته شده، به تصویر کشید.

مجموعه حاضر تنها برگی از این دفتر زرین را به نمایش می گذارد و می کوشد تا با تلفیق اطلاعات منابع فهرستی، رجالی و حدیثی، میراث عالمان شیعه در دوره امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را در همان قالب های اصیل و اولیه اش بازنمایی کند.

گفتنی است که این اثر به دو محور اصلی پرداخته است:

محور نخست: معرفی اجمالی صاحبان آثار رضوی و قالب های نقل تراث را در بر می گیرد.

محور دوم: معرفی تفصیلی دسته هایی از این قالب ها و بازشناسی آنها را عهده دار است.

کتاب « میراث مکتوب رضوی » با شمارگان ۵۰۰ ،  تألیف سید مصطفی مطهری - رضا یاری، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :