پرستش خدا

پرسش :

منظور از این سخن پیامبر(ص) چیست؟
لولا أنا و علی ما عبد الله؛ اگر من و علی(ع) نبودیم، خدا عبادت نمی شد. (کتاب سلیم بن قیس، ص 381؛ بحار الانوار، ج 40، ص 96)پاسخ :

مرحوم علامه مجلسی در بیان این حدیث سه احتمال را مطرح کرده است:
۱ ـ اگر پیامبر(ص) و علی(ع) نبودند، مردم راه و روش عبادت درست را نمی دانستند. پس اگر این دو بزرگوار و ائمه دیگر نبودند، خدا عبادت نمی شد.
۲ ـ اگر آنها نبودند، خداوند با عبادت کامل عبادت نمی شد. آنها هستند که می توانند خداوند را آن طور عبادت کنند که دارای تمام شرایطی باشد که خدا می خواهد.
۳ ـ ولایت آنان شرط عبادت است.
مجلسی احتمال دوم را بهتر دانسته است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت