مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تحليلي از زندگاني امام رضا (ع)
پديدآورنده : محمدجواد فضل الله
محل نشر : مشهد مقدس
ناشر : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
تاریخ انتشار : 1382
تعداد جلد : 1
جستجو در Lib.ir

تحليلي از زندگاني امام رضا (ع)

تاريخ زندگاني حضرت امام علي بن موسي الرضا عليه السلام با رويدادها و دگرگونيهاي بزرگي همراه است كه پيوسته به وسيله تاريخ نگاران و نويسندگان اعم از شيعي و سني و غيرمسلمان مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، و درباره علل پيدايش و چگونگي اين تحولات نظرهاي گوناگوني ابراز شده است.

كتاب حاضر  بر اساس نقلهاي موجود بخشي از تاريخ شيعه را تحليل كرده، و زندگاني هشتمين پيشواي تشيع حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحية و الثناء و جريانهاي فكري و سياسي عصر حضرتش را به نحوي گويا بازگفته است.

کتاب در دو بخش تنظیم شده، بخش اول زندگی تاریخی امام رضا علیه السلام و بخش دوم، زندگی فکری و روایات علمی حضرت را مورد بررسی قرار داده است.

بخشی از مقدمه مترجم کتاب:

تاريخ زندگاني حضرت امام علي بن موسي الرضا عليه السلام با رويدادها و دگرگونيهاي بزرگي همراه است كه پيوسته به وسيله تاريخ نگاران و نويسندگان اعم از شيعي و سني و غيرمسلمان مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، و درباره علل پيدايش و چگونگي اين تحولات نظرهاي گوناگوني ابراز شده است.
انگيزه مأمون براي دعوت امام عليه السلام به خراسان، و پيشنهاد منصب خلافت به ايشان و رد آن از طرف آن حضرت، و سپس چگونگي پذيرفتن مقام ولايتعهدي مأمون و حوادثي كه پس از اين اتفاق افتاده، و بالاخره كيفيت شهادت آن بزرگوار، از مسائل عمده تاريخ اسلام در آخر قرن دوم و آغاز قرن سوم هجري است، كه به سبب سياستهاي مزورانه و مدلسانه ي مأمون خليفه عباسي، در زير پرده اي از ابهام قرار گرفته، و برخي از تاريخ نويسان و ساده انديشان، فريب اين سياستها را خورده و به سادگي از كنار اين وقايع گذشته، و برخي مانند طبري و به پيروي از او ابن اثير و ابوالفداد درباره كيفيت شهادت آن حضرت به نقل اخبار نادرست پرداخته اند و شايد نخواسته اند علل بروز اين حوادث را بررسي و آشكار كنند، و از قوت و قدرت انبوه شيعيان خراسان، و دلباختگي و از خودگذشتگي آنان در قبال علويان، و ناخشنودي آنها از غدر و بيدادگري عباسيان سخن به ميان آورند، و از انگيزه هاي مأمون در اتخاذ سياستهاي مرموز، و صحنه سازيهاي عوامفريبانه و تزويرگرانه او پرده بردارند.


مترجم : سید محمد صادق عارف