سه شنبه 1395/5/26
مدت: 9 دقیقه

مشکات هدایت (35) ()

035 ـ حدّ سخاوت، دوراندیشی، صرفه جویی و شجاعت

حدیث :

إنَّ لِلسَّخاءِ مِقدارًا ، فَإِن زادَ عَلَيهِ فَهُوَ سَرَفٌ . وَلِلحَزمِ مِقدارًا ، فَإِن زادَ عَلَيهِ فَهُوَ جُبنٌ . وَلِلاِقتِصادِ مِقدارًا ، فَإِن زادَ عَلَيهِ فَهُوَ بُخلٌ . وَلِلشَّجاعَةِ مِقدارًا ، فَإِن زادَ عَلَيهِ فَهُوَ تَهَوَّرٌ.

ترجمه :

امام عسكرى عليه السلام :

سخاوت اندازه اى دارد كه اگر از آن بيشتر شود اسراف است و احتياط اندازه اى دارد كه اگر از آن بيشتر شود ترس است و صرفه جويى اندازه اى دارد كه اگر از آن بيشتر شود ، بخل است و شجاعت اندازه اى دارد كه اگر از آن بيشتر شود بى باكى است.

مرواريد درخشان، ص۷۴

  • 035 ـ حدّ سخاوت، دوراندیشی، صرفه جویی و شجاعت (دانلود)