شنبه 1395/5/30
مدت: 9 دقیقه

مشکات هدایت (38) ()

038 ـ آرامش در سایه قناعت

حدیث :

كُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَيْهِ كافٍ.

ترجمه:

امام على عليه السلام :

هرچه که بشود بدان بسنده کرد، بس باشد.

نهج البلاغه، حکمت ۳۹۵

  • 038 ـ آرامش در پناه قناعت (دانلود)