رمز خودسازى

پرسش :

رمز خودسازى چیست؟پاسخ :

در اين جا ، فرصت نقد و بررسى روش علماى اخلاق در مبارزه با خودخواهى و معالجه رذايل اخلاقى و سالم سازى دل از طريق ممارست بر ضدّ آنها نيست . لذا تنها به بحث و بررسى درباره رهنمود مهم امام على(ع) بسنده مى كنيم . ايشان درباره اساسى ترين كارى كه به سالم سازى قلب مى انجامد ، چنين مى فرمايد :

أَصلُ صَلاحِ القَلبِ اشتِغالُهُ بِذِكرِ اللّه .[۱]

اصل در اصلاح دل ، مشغول داشتن آن به ياد خداست .

اين سخن ، از سخنان درخشان و برجسته امام على(ع) است ؛ بلكه از معجزات علمى آن بزرگوار محسوب مى شود . در اين كلام ، امام(ع) دقيق ترين درس هاى سالم سازى دل و سير و سلوك الى اللّه را به كسانى كه طالب اين راه هستند ، داده است .

بر اساس اين رهنمود ، ياد خدا رمز خودسازى است . ياد خدا ، در واقع ، انسان را از خودِ حيوانى تهى مى كند و بدين وسيله ، انسان مى تواند خويشتن را از رذايل اخلاقى پاك نمايد و خودِ انسانىِ خويش را بيابد و با اين دريافت ، به معرفت و محبّت خدا برسد كه : «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ ؛[۲]هركس خود را شناخت ، پروردگارش را شناخته است» .


[۱]غرر الحكم : ۳۰۸۳ .

[۲]غرر الحكم : ۵۱۶۲ ، المناقب ، خوارزمى : ۳۷۵ / ۳۹۵ ، شرح نهج البلاغة : ۲۰ / ۲۹۲ / ۲۳۹ ، الصراط المستقيم : ۱ / ۱۵۶ ، عوالى اللآلى : ۴ / ۱۰۲ / ۱۴۹ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت