راه رسيدن به معرفت شهودى و محبّت خدا

پرسش :

به اختصار راه رسيدن به معرفت شهودى و محبّت خدا چیست؟پاسخ :

در پنج نكته خلاصه مى شود :

۱ . توجّه به حضور دائم بنده در محضر حق تعالى؛

۲ . اهتمام به حضور قلب در نماز و به پاداشتن نمازِ كامل؛

۳ . استمداد از خداوند متعال؛

۴ . تمسّك و توسّل به اهل بيت(ع) ؛

۵ . خدمت به خلق براى خدا .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت