یکشنبه 1395/5/31
مدت: 9 دقیقه

مشکات هدایت (41) ()

041 ـ از کارکردهای زبان و سخن

حدیث :

رُبَّ قَولٍ أنفَذُ مِن صَولٍ.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

اى بسا سخنى كه تأثيرش از يك حَمله بيشتر است!

تبليغ بر پايه قرآن و حديث، ص ۲۵۸

  • 041 ـ از کارکردهای زبان و سخن (دانلود)