یکشنبه 1395/5/31
مدت: 7 دقیقه

مشکات هدایت (45) ()

045 ـ از ویژگی‌های باد بهاری و باد پاییزی

حدیث :

تَوَقَّوُا البَردَ في أوَّلِهِ ، و تَلَقَّوهُ في آخِرِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَفعَلُ في الأَبدانِ كَفِعلِهِ فِي الأَشجارِ ؛ أوَّلُهُ يُحرِقُ ، و آخِرُهُ يُورِقُ.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

از سرما در آغازش بپرهيزيد و در پايانش استقبال كنيد؛ چه ، سرما با بدن ، همان كارى را مى كند كه با درختان مى كند : در آغازش مى سوزانَد و در پايانش شاخ و برگ مى رويانَد.

دانشنامه احاديث پزشكي: ج۱، ص۱۰۶

  • 045 ـ از ویژگی‌های باد بهاری و باد پاییزی (دانلود)