دوشنبه 1395/6/1
مدت: 8 دقیقه

مشکات هدایت (49) ()

049 ـ مبارزه با نفس

حدیث :

جِهادُ الهوى ثَمَنُ الجَنّةِ.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

مبارزه با هوس، بهاى بهشت است.

ميزان الحكمه: ج۲، ص۳۲۹

  • 049 ـ مبارزه با نفس (دانلود)