دوشنبه 1395/6/1
مدت: 8 دقیقه

مشکات هدایت (50) ()

050 ـ جهاد با نفس، برترین جهاد

حدیث :

لا فَضيلةَ كالجِهادِ ، و لا جِهادَ كمُجاهَدةِ الهوى.

ترجمه :

امام باقر عليه السلام :

هيچ فضيلتى چون جهاد نيست و هيچ جهادى مانند مبارزه با هواى نفس نمى باشد.

میزان الحکمه: ج۲، ص۳۳۲

  • 050 ـ جهاد با نفس، برترین جهاد (دانلود)