ابوذر و سلمان

پرسش :

منظور از این روایت که اگر ابوذر می دانست در قلب سلمان چه می گذرد او را می کشت، چیست؟پاسخ :

امام صادق(ع) فرمود:

ذَکرتُ التَّقِیةَ یوما عِندَ عَلِی بنِ الحُسَینِ(ع)، فَقالَ: وَاللّهِ، لَو عَلِمَ أبو ذَرٍّ ما فی قَلبِ سَلمانَ لَقَتَلَهُ![۱]

روزى نزد على بن حسین(ع) از «تقیه» یاد کردم. فرمود: سوگند به خدا، اگر ابوذر از آنچه در دل سلمان بود آگاهى داشت، او را مى کشت!

مقصود آن است که علم ژرف و انبوه سلمان، بیش از حدّ تحمل ابوذر است، به گونه اى که اگر از آن آگاهى می یافت، بى تاب مى شد و سلمان را هلاک مى کرد.


[۱] . الکافی، ج ۱، ص ۴۰۱، ح ۲؛ تبلیغ در قرآن و حدیث، ص ۲۹۸.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :