دوشنبه 1395/6/1
مدت: 8 دقیقه

مشکات هدایت (52) ()

052 ـ یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی

حدیث :

شَتّانَ ما بَينَ عَمَلَينِ : عَمَلٍ تَذهَبُ لَذَّتُهُ و تَبقى تَبِعَتُهُ ، و عَمَلٍ تَذهَبُ مَؤونَتُهُ و يَبقى أجرُهُ.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

چه بسيار تفاوت است ميان دو عمل: عملى كه لذّتش مى رود و رنجش مى ماند و عملى كه رنج و زحمتش مى رود و پاداش آن مى ماند.

میزان الحکمه: ج۸، ص۱۷۳

  • 052 ـ یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی (دانلود)